Wat als het gedrag van je kind een probleem vormt?

Wat als het gedrag van jouw kind een probleem is? Jouw kind staat nooit alleen en is deel van het systeem. Jij als ouder hebt hier een belangrijke rol in. Dus ook in de weg terug naar liefde en verbinding. Vanuit de verbinding met jouw verhaal en het bewustzijn over je eigen rol kun jij je kind bij de hand nemen door jouw wijsheid en liefdevolle levenslessen vanuit de verbinding met jezelf te vertellen aan je kind.