Someone enlighted my path, so I decide to enlight yours

Een paar jaar geleden stond ik op een kruispunt in mijn leven. Het was een moment waarop ik wist dat ik voor eens en altijd af moest rekenen met oude patronen, valkuilen en overtuigingen. Meer dan ooit tevoren wist ik dat ik continu in een cirkel zou blijven lopen als ik mijn reactie op de gebeurtenissen in mijn leven niet zou veranderen.

Negatieve spiraal

Ik was bewust genoeg om mijn situatie waar te nemen en te analyseren. Ik herkende de signalen van mijn lichaam en leven duidelijk en wist heel goed wat de betekenis ervan was voor mijn kans op geluk, liefde en succes. Maar ik wist niet hoe ik het tij kon keren.

Ik bleef in een spiraal van negativiteit hangen en ervoer tegenslag na tegenslag. Soms kwam ik even boven water, maar ging dan snel weer onder. Wat deed ik verkeerd? In mijn hart wist ik wel wat ik wilde, wie ik was en wat mijn kracht was. Maar het lukte me niet om dit te realiseren.

Toen werd mijn zoontje geboren. Hij kwam als een geschenk uit de hemel. Want elke keer als ik weer terugviel in oude patronen en valkuilen, gaf hij mij kracht en liefde. Er was iemand waarvoor ik het wel waard vond om in mijn kracht te komen. Hij gaf me de kracht om bergen te verzetten, om het onmogelijke mogelijk te maken: onvoorwaardelijke liefde.

 

Onvoorwaardelijke liefde

En deze liefde bracht me terug bij mezelf. Ik ging opstaan voor mezelf. Ik wist: mijn kind is mij lief, maar mijn eigen leven ook. Mijn kind maakt deel uit van mij en als ik niet van mijzelf houd, kan ik ook niet van dat deel van mezelf houden. Dan kan ik mijn kind niet de liefde geven die hij nodig heeft.

Ik besefte toen wat ik mijn zoontje wil meegeven: liefde en kracht. Ik wil hem laten voelen wat onvoorwaardelijke liefde is en ik wil hem laten zien wat innerlijke kracht is. Ik wil hem tonen wat mentale en emotionele veerkracht betekent en vooral hoe je in balans kunt leven. Hoe je je dromen kunt waarmaken door authentiek te zijn en je eigen weg te gaan. Ik wil hem laten zien dat niets onmogelijk is, als het de weg van je hart is. Ik wil hem leren hoe hij zijn leven magisch kan maken.

Mijn balans vinden

Daarvoor moest ik wel eerst zelf in balans zien te komen. Ik ben in die periode veel gaan lezen en met veel mensen gaan praten over balans in je leven. En steeds weer kwam ik uit bij leven vanuit je hart, vanuit je ware zelf. Bij zelfinzicht en zelfbewustzijn. Bij zelfreflectie en zelfexpressie als manieren van groei. En bij leiding en verantwoordelijkheid nemen voor je leven.

Ik verdiepte me in oosterse en westerse leef- en geneeswijzen en de hieronder hangende benaderingen en principes. Opeens viel alles op zijn plek. De visie die ik altijd had gehad, bestond niet meer uit op zichzelf staande inzichten en analyses. Ik zag de rode draad, de eenheid en balans. En toen wist ik dat het klopte.

Ik besefte dat onvoorwaardelijke liefde en innerlijke kracht onlosmakelijk zijn verbonden. Samen zorgen ze voor de eenheid, de balans in het leven. Als vanzelf ontstond er een model voor persoonlijke ontwikkeling dat inzicht geeft in het leven en de bewustzijnsprocessen daarin. Ik wist dat dit mij weer in balans zou brengen en dat mijn bewustzijn, ongeacht de gebeurtenissen in mijn leven, mij altijd weer in balans zou brengen.

Innerlijke kracht

Dit gaf me de kracht om mezelf te zijn, mijn eigen weg te bewandelen en op te komen voor mijn belangen en die van mijn zoontje. Het gaf me ook mijn eigenwaarde en mijn zelfvertrouwen terug. Het opende mijn hart weer voor de liefde. En daardoor weet ik hoe ik kan leven vanuit mijn hart, in liefde en kracht.

Al snel merkte ik dat dit ook voor mijn zoontje zo werkte. Ik zocht alleen nog naar manieren om hem dit duidelijk te maken. Hij was nog te jong voor de volwassen uitleg, dus greep ik terug op sprookjes, op verhalen met hem in de hoofdrol. Zo vertelde ik hem de wijze levenslessen die ik zelf leerde.

Innerlijk kind

Vele verhalen en symbolische producten later wist ik dat dit de manier is om kinderen te helpen om gebeurtenissen, gevoelens en gedachten een plekje te geven, los te laten en weer vanuit liefde en kracht te gaan leven. Maar ook mijn innerlijk kind heelde zich erdoor.

Zo gingen we samen op reis naar balans. En het werkte. We vonden herkenning, erkenning en kregen inspiratie om ons leven weer magisch te maken. En vooral gingen we weer leven vanuit liefde en vonden we innerlijke schatten.

Leven vanuit je hart

Leven vanuit je hart is voor mij leven vanuit het contact met jezelf, met de magie van de wereld. Het betekent voor mij leven vanuit zelfvertrouwen en eigenwaarde, zodat je vanuit een stevige basis je eigen talenten, dromen, wensen en verlangens kunt ontdekken en waarmaken.

Mijn missie is om anderen en vooral kinderen te inspireren om te leven vanuit hun hart. Dat maakt namelijk dat je van het leven een magisch avontuur kunt maken. En dat wens ik iedereen toe.

Wil jij meer verbinding met je kind, meer liefde en rust in je gezin en een vrolijk, ontspannen kind vol zelfvertrouwen en eigenwaarde? Ga mee op een magische ontdekkingsreis naar liefdevol opgroeien en opvoeden.

Je kunt de tijd niet stopzetten of terugdraaien, noch kun je gebeurtenissen uitwissen
Ze maken je tot wie je bent en geven je leven inhoud en richting
Je kunt wel altijd terugkeren naar je heelheid, naar de eenheid in jezelf en je leven
Dit bereik je door zelfinzicht en bewustzijn en leven vanuit je hart
Dan kun je altijd een nieuwe balans vinden, in liefde en kracht!