Welk verhaal geloof jij

Welk verhaal jij gelooft, is het verhaal dat je leeft. Begrijpen hoe verhalen werken, waarom storytelling hot is en waarom marketeers en nu ook overheid hier gebruik van maken is essentieel om in deze woelige tijden je hoofd en hart boven water te houden. Het is immers het narratief dat je verteld wordt, maar ook wat jij jezelf vertelt dat bepaalt hoe jij je voelt en hoe je leven zich vorm. Onderdeel hiervan zijn de onbewuste verhalen die om aandacht vragen, soms roepen, en waar je door verstilling mee in verbinding kan komen.

De beste stuurlui staan aan wal

Dit is de vraag die ik herhaaldelijk krijg als reactie op berichten waarbij ik mijn vragen stel en bedenkingen uit ten aanzien van de huidige maatregelen en de 1,5 meter maatschappij als het nieuwe normaal. Los van dat ik me hierover niet uitlaat, omdat enerzijds een ieder met een kritisch tegengeluid en een andere oplossing dan (wachten op) vaccinaties wordt gecensureerd, geblokkeerd, verwijderd en in het ergste geval publiekelijk te schande wordt gemaakt, anderzijds omdat ik geloof dat dit jouw eigen kracht enkel ondermijnt, valt me iets op.

Het nut van complottheorieën

Ik ga me aan dit onderwerp wagen en weet dat dit me vast door velen niet in dank wordt afgenomen, maar hopelijk neemt een ieder die nu boos wordt of zich aangevallen voelt de tijd om mijn boodschap echt te lezen en te laten indalen. Je weet nooit waar het toe leidt. Ik geloof oprecht dat vrijheid van meningsuiting belangrijk is, niet alleen voor het individu zelf in de zin dat hij zijn eigen mening mag hebben en uiten (natuurlijk binnen bepaalde grenzen). Maar ook voor de ander, omdat het een referentiekader biedt voor het eigen denken en de waarheidsvinding.

Afstand van onze kinderen

Niet alleen het buiten de school moeten blijven en geen contact meer kunnen hebben met de juf, dat kan enkel nog digitaal, maar ook buiten het plein je kind moeten afgeven, soms zelfs opgesteld in rijen. Om maar niet te spreken van de protocollen voor wat betreft bijvoorbeeld looproutes, deurklinken aanraken, jassen ophangen, buitenspelen, wc bezoek, afstand houden van de juf en natuurlijk het belangrijkste: de hele dag handen wassen en het gebruik van het zo nutteloze en schadelijke desinfectiemiddel, en het continu reinigen van klassen en materiaal met datzelfde middel.

Hoe leiden en volgen al vroeg wordt geleerd

'Volg de leider' als ingang naar indoctrinatie. Ken je dit spel nog van vroeger? Wat was het grappig om elkaar te volgen, na te doen, maar ook om de ander de meest rare dingen te laten doen. Ook in Disney films zoals Peter Pan klinkt vrolijk het liedje ‘volg de leider’ en ook in peuter- en kleuterprogramma’s als Diego, Dora en diverse Babytv programma’s komt dit thema herhaaldelijk voor.

Vrije keuze als marketingtruc

Jaren terug werd me door een marketing expert uitgelegd dat dit de beste truc is om mensen te manipuleren. Je geeft ze zo ogenschijnlijk een keuze, maar beide keuzes leiden tot hetzelfde resultaat. In dit geval extra verkoop. Een leuk detail is dat deze expert dit heeft ingevoerd bij de Belgische Quick en later toen zij een keer zelf daar wat wilde kopen in haar eigen tactiek trapte. Op deze vraag antwoordde zij namelijk ‘ketchup’, terwijl ze helemaal geen ketchup of mayonaise lust. Ze moest er zelf hartelijk om lachen.

Afstand nemen is noodzakelijk

Alleen door afstand te nemen, kun je gaan zien wat er werkelijk speelt en jouw waarheid vormen en daar naar gaan handelen. Vanuit een adelaarsblik of zogenoemde helicopterview kun je je leven en je innerlijke balans onder de loep nemen. En nu je toch grotendeels aan huis gekluisterd zit kun je direct bestaande systemen, (machts)structuren, relaties, patronen en de gehele samenleving daarin meenemen. Daarvoor moet je afstand nemen, loskomen van wie je denkt te zijn en van waar jij denkt te staan.

Een tweede golf is onvermijdelijk

“Het is niet de vraag of die komt, wel hoe hard die ons gaat raken.” De besmettelijkheid, de ernst en de ontwikkeling van het virus en welke aanpak het meest geschikt is, is volgens deskundigen, wetenschappers en politici weliswaar onduidelijk; “Het is sturen op je achteruitkijkspiegel”, aldus de Jonge, of zoals Rutte het zegt: “We varen op zicht dat heel beperkt is”, toch zijn ze het er unaniem over eens: er komt een tweede golf waar we vooral heel bang voor moeten zijn en alleen een (reactief) vaccin kan ons redden.