De Groene Smaragd

De groene smaragd staat symbool voor het leven en het proces van bewustwording, van ontwikkeling van de mens. De kwaliteiten die aan de groene smaragd worden toegekend kunnen ook aan mensen worden toegekend. Vandaar dat ik heb gekozen voor de groene smaragd als symbool voor mij en mijn bedrijf.

De groene smaragd staat voor mij symbool voor het proces van bewust worden en de ontwikkeling tot jouw ware zelf. Als de smaragd zuiver groen is, is hij als de wedergeborene: een schepping die zijn lagere zelf heeft gezuiverd en nu te voorschijn treedt als een hernieuwd wezen.

Een van de zeldzaamste stenen op Aarde is de smaragd. Deze steen bezit een bovenaardse gevoeligheid die tot uiting komt in het snelle barsten bij spanningen en druk. De smaragd heeft een "spirituele" adeldom, verkregen door haar vele ervaringen. Men vindt dan ook zelden een 100% zuivere smaragd. Vrijwel alle smaragden dragen hun groeilittekens of verontreinigingen en dat maakt elke smaragd uniek.

De grasgroene kleur van de smaragd staat symbool voor lichamelijke en geestelijke groei. Groen is ook de kleur van het hartchakra en zorgt dus voor voeding van het hart en gevoel. Groen is daarnaast de kleur van de bemiddelaar, van balans en harmonie. Dit zie je ook duidelijk in de natuur terug. De natuur is overwegend groen en juist daardoor is zij in staat om de kosmische trillingen door te geven aan al de levende wezens op Aarde.

De smaragd bezit een innerlijke grootsheid. Dit wordt echter niet direct door zijn uiterlijk verraden. De edelsteen geldt dan ook van oudsher als symbool van rijkdom en overvloed. De smaragd brengt harmonie tussen lichaam, geest en gevoel. Zij ondersteunt de innerlijke balans en helpt een doel te vinden en deze te verwezenlijken. Zij versterkt de levensvreugde en houdt lichaam en geest jong.

De gaven van de smaragd zijn: vriendschap, oprechtheid, trouw, openheid, zuiverheid, bescheidenheid en harmonie. En juist deze eigenschappen voeden, ondersteunen en stimuleren de evenwichtige, harmonisch natuurlijke en bewuste levende mens die leeft vanuit de connectie met zijn ware zelf!